Commands

Basic commands / Základné príkazy na serveri

Command / Príkaz Command description / Popis príkazu
/register [password/heslo] [password/heslo] Registration / Registrácia
/login [password/heslo] Log in / Prihlásenie
/changepassword [oldpassword/stareheslo] [newpassword/noveheslo] Change your password / Zmení vaše heslo na serveri
/msg [nick] [message/správa] Send a private message to a player / Odoslanie súkromnej správy určitému hráčovi
/daily Receive your daily kit / Vyzdvihnute denného kitu
/tpa [nick] Ask a player to teleport to them / Požiadanie hráča o teleport k nemu
/tpahere [nick] Ask a player to teleport to you / Požiadanie hráča o teleport k vám