In addition to supporting the server, you also get great in-game benefits!
Okrem toho, že podporíš server, získaš aj skvelé in-game výhody!
Benefits
Portable enderchest (Prenosná endertruhla)
Portable crafting (Prenosný crafting)
Head covers (Pokrývky hlavy)
Coloured font (Farebné písmo)
Fly (Lietanie)
Special effects (Špeciálne efekty)
Weekly VIP kit (Týždenný VIP kit)
2x /home
Teleport to previous location (Teleport späť)
Nick change (Zmena nicku)
Heal (Doplnenie zdravia)
Item repair (Oprava itemov)
Battle Pass - Premium
Terms of purchase / Podmienky nákupu
The service is technically provided by Airtoy a.s., infoline 602777555, www.platmobilem.cz
Službu technicky zaisťuje Airtoy a.s., infolinka 602777555, www.platmobilem.cz